تماس با سنگ کارینو

کریستال (چینی)

قیمت چینی لایبید

 • سوپر
 • سوپر
 • 40 طولی550/000 تومان
 • 40 * 40580/000 تومان
 • اسلب1/850/000 تومان
 • پله1/250/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی450/000 تومان
 • 40 * 40480/000 تومان
 • اسلب1/550/000 تومان
 • پله1/100/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی350/000 تومان
 • 40 * 40380/000 تومان
 • پله950/000 تومان
 • قیمت سنگ چینی کریستال تیشه ای

 • سوپر
 • 40 طولی320/000 تومان
 • 40 * 40330/000 تومان
 • پله490/000 تومان
 • قیمت سنگ چینی کریستال

 • سوپر
 • 40 طولی350/000 تومان
 • 40 * 40350/000 تومان
 • پله480/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی310/000 تومان
 • 40 * 40310/000 تومان
 • پله480/000 تومان
 • قیمت سنگ چینی سایمان

 • سوپر
 • اسلب1/950/000 تومان
 • قیمت سنگ چینی مایا

 • سوپر
 • قیمت چینی مشکی سیرجان

 • سوپر
 • اسلب1/800/000 تومان
 • ممتاز
 • اسلب1/600/000 تومان
 • درجه1
 • اسلب1/400/000 تومان
 • درجه1
 • اسلب1/400/000 تومان
 • قیمت چینی مشکی الیگودرز

 • سوپر
 • اسلب1/450/000 تومان
 • قیمت چینی نیریز

 • سوپر
 • 40 طولی1/500/000 تومان
 • 40 * 401/500/000 تومان
 • 60 * 602/200/000 تومان
 • اسلب2/950/000 تومان
 • پله2/200/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی1/100/000 تومان
 • 40 * 401/100/000 تومان
 • 60 * 601/900/000 تومان
 • اسلب2/200/000 تومان
 • پله1/900/000 تومان
 • درجه 1
 • 40 طولی900/000 تومان
 • 40 * 40900/000 تومان
 • 60 * 601/400/000 تومان
 • اسلب1/900/000 تومان
 • پله1/400/000 تومان
 • قیمت چینی سفید الیگودرز

 • سوپر
 • 40 طولی1/950/000 تومان
 • 40 * 401/900/000 تومان
 • 60 * 602/700/000 تومان
 • اسلب2/950/000 تومان
 • پله2/700/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی1/500/000 تومان
 • 40 * 401/500/000 تومان
 • 60 * 602/100/000 تومان
 • اسلب2/500/000 تومان
 • پله2/100/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی950/000 تومان
 • 40 * 40950/000 تومان
 • 60 * 601/800/000 تومان
 • اسلب2/100/000 تومان
 • پله1/800/000 تومان
 • قیمت کریستال لایبید تیشه ای

 • سوپر
 • 40 طولی310/000 تومان
 • 40 * 40320/000 تومان
 • قیمت چینی ازنا

 • سوپر
 • 40 طولی1/850/000 تومان
 • 40 * 401/850/000 تومان
 • 60 * 602/700/000 تومان
 • اسلب3/100/000 تومان
 • پله2/700/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی1/500/000 تومان
 • 40 * 401/500/000 تومان
 • 60 * 602/200/000 تومان
 • اسلب2/650/000 تومان
 • پله2/200/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی950/000 تومان
 • 40 * 40950/000 تومان
 • 60 * 601/900/000 تومان
 • اسلب2/250/000 تومان
 • پله1/900/000 تومان
 • چرا خرید از سنگ کارینو؟

  سنگ کارینو متشکل از گروه های تولید سنگ ساختمانی،مشاوره،بازرگانی،طراحی و اجرا با هدف هم افزایی برای خدمت بهتر به مشتریان سعی نموده با ارائه لیست قیمت سنگ های ساختمانی به روز شده و تشکیل کارگروه های مختلف، بهترین خدمات از جمله مشاوره خرید سنگ،مشاوره طراحی نما و داخلی را به مشتریان خود ارائه می نماید.

  ارتباط با سنگ کارینو


    © Copyright 2012 - All rights reserved by karinostone.com