تماس با سنگ کارینو

تراورتن

قیمت تراورتن چرمی کاشان

 • سوپر
 • 40 طولی550/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد211

 • درجه1
 • 40 طولی960/000 تومان
 • قیمت تراورتن ابرکوه

 • سوپر
 • 40 طولی550/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی450/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی380/000 تومان
 • درجه 2
 • 40 طولی280/000 تومان
 • قیمت تراورتن طبس

 • سوپر
 • 40 طولی1/800/000 تومان
 • قیمت تراورتن کمشچه 202

 • سوپر
 • 40 طولی1/150/000 تومان
 • قیمت تراورتن کمشچه 201

 • سوپر
 • 40 طولی1/650/000 تومان
 • قیمت تراورتن کمشچه 203

 • سوپر
 • 40 طولی820/000 تومان
 • قیمت تراورتن زرد آذرشهر

 • سوپر
 • 40 طولی490/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی450/000 تومان
 • قیمت تراورتن قرمز آذر شهر

 • سوپر
 • 40 طولی490/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی450/000 تومان
 • درجه 1
 • 40 طولی400/000 تومان
 • قیمت تراورتن سیلور تکاب

 • سوپر
 • 40 طولی950/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی850/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی800/000 تومان
 • درجه2
 • 40 طولی450/000 تومان
 • قیمت تراورتن آبگرم محلات

 • سوپر
 • 40 طولی800/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی750/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی650/000 تومان
 • درجه2
 • 40 طولی290/000 تومان
 • قیمت تراورتن کرم یزد

 • سوپر
 • 40 طولی550/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی480/000 تومان
 • درجه1
 • 40 طولی420/000 تومان
 • قیمت تراورتن ابیانه 204

 • سوپر
 • 40 طولی570/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی740/000 تومان
 • قیمت تراورتن ابیانه 203

 • سوپر
 • 40 طولی1/130/000 تومان
 • ممتاز
 • 40 طولی980/000 تومان
 • قیمت تراورتن ابیانه 202

 • سوپر
 • 40 طولی1/390/000 تومان
 • قیمت تراورتن ابیانه 201

 • سوپر
 • 40 طولی1/590/000 تومان
 • قیمت تراورتن تکاب 203

 • درجه1
 • 40 طولی550/000 تومان
 • قیمت تراورتن تکاب 202

 • ممتاز
 • 40 طولی650/000 تومان
 • قیمت تراورتن تکاب 201

 • سوپر
 • 40 طولی790/000 تومان
 • قیمت تراورتن رامشه 203

 • درجه1
 • 40 طولی550/000 تومان
 • قیمت تراورتن رامشه 202

 • ممتاز
 • 40 طولی650/000 تومان
 • قیمت تراورتن رامشه 201

 • سوپر
 • 40 طولی750/000 تومان
 • قیمت تراورتن طرق 204

 • درجه1
 • 40 طولی650/000 تومان
 • قیمت تراورتن طرق 203

 • ممتاز
 • 40 طولی790/000 تومان
 • قیمت تراورتن طرق 202

 • سوپر
 • 40 طولی950/000 تومان
 • قیمت تراورتن طرق 201

 • سوپر
 • 40 طولی1/100/000 تومان
 • قیمت تراورتن حاجی آباد 204

 • سوپر
 • 40 طولی600/000 تومان
 • قیمت تراورتن حاجی آباد 205

 • سوپر
 • 40 طولی550/000 تومان
 • قیمت تراورتن حاجی آباد 203

 • سوپر
 • 40 طولی750/000 تومان
 • قیمت تراورتن حاجی آباد 202

 • سوپر
 • 40 طولی980/000 تومان
 • قیمت تراورتن حاجی آباد 201

 • سوپر
 • 40 طولی1/250/000 تومان
 • قیمت تراورتن شکلاتی موج دار یزد

 • سوپر
 • 40 طولی430/000 تومان
 • قیمت تراورتن شکلاتی بی موج یزد

 • سوپر
 • 40 طولی400/000 تومان
 • قیمت تراورتن شکلاتی موج دار کاشان

 • سوپر
 • 40 طولی450/000 تومان
 • قیمت تراورتن شکلاتی بی موج کاشان

 • سوپر
 • 40 طولی550/000 تومان
 • قیمت تراورتن آتشکوه 205

 • سوپر
 • 40 طولی975/000 تومان
 • قیمت تراورتن آتشکوه 204

 • سوپر
 • 40 طولی1/450/000 تومان
 • قیمت تراورتن آتشکوه 203

 • سوپر
 • 40 طولی2/790/000 تومان
 • قیمت تراورتن آتشکوه 202

 • سوپر
 • 40 طولی3/130/000 تومان
 • قیمت تراورتن آتشکوه 201

 • سوپر
 • 40 طولی3/490/000 تومان
 • قیمت تراورتن دره بخاری 205

 • سوپر
 • 40 طولی720/000 تومان
 • قیمت تراورتن دره بخاری 203

 • سوپر
 • 40 طولی1/250/000 تومان
 • قیمت تراورتن دره بخاری 204

 • سوپر
 • 40 طولی930/000 تومان
 • قیمت تراورتن دره بخاری 202

 • سوپر
 • 40 طولی1/800/000 تومان
 • قیمت تراورتن دره بخاری 201

 • سوپر
 • 40 طولی2/600/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 210

 • درجه1
 • 40 طولی1/100/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 209

 • درجه1
 • 40 طولی1/650/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 208

 • درجه1
 • 40 طولی2/550/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 207

 • درجه1
 • 40 طولی1/900/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 206

 • ممتاز
 • 40 طولی2/900/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 205

 • ممتاز
 • 40 طولی3/100/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 204

 • ممتاز
 • 40 طولی3/490/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 203

 • سوپر
 • 40 طولی3/950/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 202

 • سوپر
 • 40 طولی4/290/000 تومان
 • قیمت تراورتن عباس آباد 201

 • سوپر
 • 40 طولی4/490/000 تومان
 • چرا خرید از سنگ کارینو؟

  سنگ کارینو متشکل از گروه های تولید سنگ ساختمانی،مشاوره،بازرگانی،طراحی و اجرا با هدف هم افزایی برای خدمت بهتر به مشتریان سعی نموده با ارائه لیست قیمت سنگ های ساختمانی به روز شده و تشکیل کارگروه های مختلف، بهترین خدمات از جمله مشاوره خرید سنگ،مشاوره طراحی نما و داخلی را به مشتریان خود ارائه می نماید.

  ارتباط با سنگ کارینو


    © Copyright 2012 - All rights reserved by karinostone.com