گرانیت

قیمت گرانیت جنگلی بیرجند درباری

 • سوپر
 • 40 طولی850/000 تومان
 • 40 * 40890/000 تومان
 • 60 * 601/250/000 تومان
 • پله1/500/000 تومان
 • قیمت گرانیت قرمز یزد سماقی

 • سوپر
 • 40 طولی1/250/000 تومان
 • 40 * 40950/000 تومان
 • قیمت گرانیت قرمز یزد گوجه ای

 • سوپر
 • 40 طولی1/550/000 تومان
 • 40 * 40950/000 تومان
 • قیمت گرانیت سفید زاهدان

 • سوپر
 • 40 طولی560/000 تومان
 • 40 * 40570/000 تومان
 • 60 * 60790/000 تومان
 • پله790/000 تومان
 • قیمت گرانیت خرمدره شکلاتی

 • سوپر
 • 40 طولی340/000 تومان
 • 40 * 40350/000 تومان
 • پله550/000 تومان
 • قیمت گرانیت مشکی تویسرکان

 • سوپر
 • 40 طولی1/900/000 تومان
 • 40 * 401/700/000 تومان
 • 60 * 603/900/000 تومان
 • اسلب6/950/000 تومان
 • سوپر شمش
 • 40 طولی3/900/000 تومان
 • 40 * 401/700/000 تومان
 • 60 * 603/900/000 تومان
 • اسلب6/950/000 تومان
 • قیمت گرانیت مشکی سرکان

 • ممتاز
 • 40 طولی2/350/000 تومان
 • 40 * 40900/000 تومان
 • سوپر
 • 40 طولی2/950/000 تومان
 • 40 * 401/300/000 تومان
 • قیمت گرانیت نهبندان آستان

 • سوپر
 • 40 طولی350/000 تومان
 • 40 * 40360/000 تومان
 • 60 * 60520/000 تومان
 • پله590/000 تومان
 • قیمت گرانیت مشکی نطنز

 • سوپر
 • 40 طولی980/000 تومان
 • 40 * 401/050/000 تومان
 • قیمت گرانیت سفید نطنز محمدی

 • سوپر
 • 40 طولی320/000 تومان
 • 40 * 40330/000 تومان
 • 60 * 60490/000 تومان
 • پله550/000 تومان
 • قیمت گرانیت سفید نطنز حبیب الهی

 • سوپر
 • 40 طولی350/000 تومان
 • 40 * 40360/000 تومان
 • 60 * 60490/000 تومان
 • پله580/000 تومان
 • چرا خرید از سنگ کارینو؟

  سنگ کارینو متشکل از گروه های تولید سنگ ساختمانی،مشاوره،بازرگانی،طراحی و اجرا با هدف هم افزایی برای خدمت بهتر به مشتریان سعی نموده با ارائه لیست قیمت سنگ های ساختمانی به روز شده و تشکیل کارگروه های مختلف، بهترین خدمات از جمله مشاوره خرید سنگ،مشاوره طراحی نما و داخلی را به مشتریان خود ارائه می نماید.

  ارتباط با سنگ کارینو


    © Copyright 2012 - All rights reserved by karinostone.com