فراوری انواع سنگ های ساختمانی با جدیدترین فناوری

فارسی English

به روز رسانی: چهارشنبه 1396/06/29

مواد نگهدارنده و تکمیلی سنگ ساختمانی سامی پولیش


 نام محصول: پرکننده مرمریت 1000 شفاف کننده آکمی

 کاربرد
این محصول برای چسباندن اسلب سنگ های طبیعی و اسلب سنگ های طبیعی تقویت شده با محصولاتی که به صورت الیاف شیشه ای هستند (لمینت) کاربرد دارد و از این طریق می توان از تخته سنگ های شکسته و ماسه ها هم در ساخت محصولات سنگی استفاده کرد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده مرمریت 1000  شفاف کننده آکمی

 نام محصول: پرکننده مرمریت 1000ترکیب فوق العاده مایع شفاف آکمی

 کاربرد
این محصول برای چسباندن قطعات فلزی بکار می رود و همچنین به عنوان بتونه و آستر برای اصلاح و ترمیم ماسه سنگ ها و سنگ های مرمریت که دارای منافذ و خلل و فرج زیادی هستند و استحکام زیادی ندارند ، بکار برده می شود. بعد از استفاده از پرکننده های مرمریت سنگ ها بصورت محکم بهم می چسبند.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده مرمریت 1000ترکیب فوق العاده مایع شفاف آکمی

 نام محصول: پرکننده مرمریت 1000 روشن و شفاف مانند آب آکمی

 کاربرد
این محصول برای چسباندن و پر کردن سنگ های طبیعی و کریستالی شفاف که رنگ روشن و سفید دارند به کار می رود. مانند (Thassos , Carrara , Onyx , Palisandro , Estremoz)

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده مرمریت 1000  روشن و شفاف مانند آب آکمی

 نام محصول: پر کننده مرمریت سوپر آکمی

 کاربرد
این محصول برای پر کردن ترک ها و شکاف ها و سطوح زیر و پر منفذ سنگ های رنگ روشن مرمریت و تراورتن که به صورت افقی هستند کاربرد دارد. همچنین این محصول به عنوان رزین تزریقی بسیار مناسب است و خیلی سریع روی سطح سنگ خشک می شود.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پر کننده مرمریت سوپر آکمی

 نام محصول: چسب مرمریت و سنگ MS76 سیال - رزین مصنوعی ویژه آکمی

 کاربرد
این محصول برای چسباندن سنگ های طبیعی و مصنوعی به یکدیگر و یا به فلز ، چوب و انواع مختلف پلاستیک بکار می رود و به خصوص به دلیل خاصیت چسبندگی عالی بر روی فلزات و حفظ حالت مایع بودنش برای کارها و فرآیندهای تقویتی بسیار مناسب است.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

چسب مرمریت و سنگ MS76 سیال - رزین مصنوعی ویژه آکمی

 نام محصول: چسب تقویتی MS76 آکمی

 کاربرد

این محصول بطور ویژه به همراه بست های آهنی مسطح و فیبرهای شیشه ای و میله های فیبری کربنی و یا نوار چسب ، برای استحکام و تقویت شیارها و ترک های موجود در میزهای آشپزخانه کاربرد دارد. از این محصول میتوان برای دیگر مصارف چسباندن مواد اتصال سنگ های طبیعی به هم ، اتصال سنگ های مصنوعی به هم ، اتصال سنگ های طبیعی و مصنوعی به یکدیگر (مانند تاج مشترک و لبه ها و طره های ساخته شده ) و یا به چوب ، فلز و انواع مختلف پلاستیک استفاده کرد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

چسب تقویتی MS76 آکمی

 نام محصول: پرکننده مرمریت 1000 عمومی آکمی

 کاربرد
این محصول برای پر کردن سوراخ های کوچک و شکاف ها و شیارها و همچنین چسباندن سنگ های طبیعی که به صورت افقی هستند کاربرد دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده مرمریت 1000  عمومی آکمی

 نام محصول: پرکننده مرمریت 1000 آکمی

 کاربرد

این محصول برای پر کردن سوراخ های کوچک و شکاف ها و شیارها و همچنین چسباندن سنگ های طبیعی که به صورت افقی هستند کاربرد دارد. و همچنین حفظ ظاهر طبیعی اسلب ها و تایل ها کاربرد دارد. این محصول برای ترمیم سنگ ها بسیار مناسب است.
 

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده مرمریت 1000 آکمی

 نام محصول: چسب مرمریت و سنگ MS76 نیمه سیال آکمی

 کاربرد
این محصول برای چسباندن سنگ های طبیعی و مصنوعی به یک دیگر و یا به فلز و انواع مختلف پلاستیک کاربرد دارد. این محصول چسبندگی بسیار خوبی بر روی فلز دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

چسب مرمریت و سنگ  MS76 نیمه سیال آکمی

 نام محصول: پر کننده مرمریت 1000 نیمه مایع و شفاف آکمی

 کاربرد
برای پر کردن و چسباندن سنگ های طبیعی که بصورت عمودی هستند.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پر کننده مرمریت 1000 نیمه مایع و شفاف آکمی

 نام محصول: پرکننده مرمریت 1000 نیمه مایع و شفاف مانند آب آکمی

 کاربرد

این محصول برای چسباندن و پر کردن سنگ های طبیعی و کریستالی شفاف که رنگ روشن و سفید دارند به کار می رود. مانند (Thassos , Carrara , Onyx , Palisandro , Estremoz)  همچنین برای گچ بری و طراحی گوشه ها و لبه ها به کار برده می شود.
 

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده مرمریت 1000 نیمه مایع و شفاف مانند آب آکمی

 نام محصول: پر کننده مرمریت 1000 تیکسو آکمی

 کاربرد

این محصول برای پر کردن سوراخ های بزرگ بدون ایجاد تنش و تاب ، (تراورتن) کاربرد دارد. همچنین از این محصول برای چسباندن سنگ های طبیعی که به صورت افقی و یا عمودی هستند استفاده می شود.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پر کننده مرمریت 1000 تیکسو آکمی

 نام محصول: پر کننده مرمریت 1000تیکسو مطابق با ساختار سنگ آکمی

 کاربرد

این محصول برای پر کردن و چسباندن سنگ های طبیعی که به صورت عمودی هستند و همچنین گچ بری و طراحی گوشه ها و لبه ها و پر کردن سوراخ های بزرگ کاربرد دارد. این محصول برای ترمیم سنگ ها بسیار مناسب است.
 

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پر کننده مرمریت 1000تیکسو مطابق با ساختار سنگ آکمی

 نام محصول: چسب مرمریت و سنگ MS76 نیمه جامد آکمی

 کاربرد

این محصول برای چسباندن سنگ های طبیعی و مصنوعی به یکدیگر ، به فلز ، چوب و انواع مختلف پلاستیک کاربرد دارد. این محصول چسبندگی بسیار خوبی بر روی فلز دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

چسب مرمریت و سنگ MS76  نیمه جامد آکمی

 نام محصول: پرکننده های سیستم AKS آکمی

 کاربرد

این پرکننده ها در صنعت سنگ در واحدهای با کیفیت بالای ساب و پولیش سنگ که از ماشین های پرکننده و اتوماتیک استفاده می کنند به کار می روند و بدین طریق می توان سطوح سنگ های طبیعی و مصنوعی مانند مرمریت ، سنگ آهک ، تراورتن را پر کرد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پرکننده های سیستم AKS آکمی

 نام محصول: چسب واحد پولیش دهنده /سریع آکمی

 کاربرد
این محصول برای پر کردن سوراخ ها در سنگ های مرمریت و سنگ آهک در خطوط پولیش با کارایی بالا کاربرد دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

چسب واحد پولیش دهنده /سریع آکمی

 نام محصول: پر کننده های UV آکمی

 کاربرد
این محصول برای پر کردن سوراخ های کوچک ، ترک ها و شیارها و همچنین تقویت نواحی متخلخل در سنگ های مرمریت ، سنگ آهک ، گرانیت و آشلار کاربرد دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پر کننده های UV آکمی

 نام محصول: اکپوکس 1004 آکمی

 کاربرد

این محصول نفوذ زیادی به داخل شکاف ها وترک های عمیق دارد و سوراخ های کوچک را پر می کند. و هم زمان سطح سنگ را پولیش می دهد این محصول بطور ویژه برای سنگ های چند رنگی و تیره پیشنهاد می شود. همچنین تولید انبوه صنعتی را آسان می کند زیرا تقریبا هیچ بوی تند و آزاردهنده ای را در حین استفاده ایجاد نمی کند.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 1004 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 1005 آکمی

 کاربرد

این محصول نفوذ زیادی به داخل شکاف ها و ترک های عمیق دارد و سوراخ های کوچک را پر می کند و هم زمان سطح سنگ را پولیش می دهد.
 

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 1005 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 1006 آکمی

 کاربرد

این محصول برای اصلاح سنگ هایی که شدیدا نیازمند تشدید رنگ هستند بسیار مناسب است. زمان سفت شدن آن طولانی است و خوب به داخل شیارها و شکاف ها و مش های بافت سنگ نفوذ می کند همچنین سوراخ ها را پر می کند و هم زمان باعث بهبود سطح سنگ می شود.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 1006 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 1009 آکمی

 کاربرد

این محصول برای اصلاح سنگ های کریستالی رنگ روشن و شفاف بسیار مناسب است و تقریبا هیچ تغییری در رنگ سطح سنگ ایجاد نمی کند. این محصول سوراخ های کوچک را پر می کند و هم زمان سطح سنگ را پولیش می دهد.
 

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 1009 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 1010 آکمی

 کاربرد
این محصول برای اصلاح سنگ های مشکی ( مانند Impala black , galaxy nero Assoluto ) بسیار مناسب است. این محصول نفوذ زیادی به داخل ترک ها و شکاف های عمیق دارد و سوراخ های کوچک را پر می کند و همزمان سطح سنگ را پولیش می دهد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 1010 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 2000 آکمی

 کاربرد

این محصول با عث ایجاد یک لایه نازک لمینت ( به صورت ساندویچی ) می شود شکاف ها و شیارها را پر می کند و سنگ ها را به صورت افقی  می چسباند و چسبندگی خوبی بر روی سنگ های مرطوب دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 2000 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 5000 آکمی

 کاربرد

این محصول برای چسباندن بندها به صورت نمایان و قابل رویت در داخل و خارج ساختمان ، کارهای ترمیمی و خاتم کاری و اجرای دکوراسیون ، پرکردن شکاف ها و کارهای مربوط  به تقویت و تعبیه مصالح کاربرد دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 5000 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 2020 آکمی

 کاربرد

این محصول برای پر کردن بندها ، پوشاندن و روکش کردن فولادهای تقویت شده ، چسباندن قطعاتی که به صورت افقی هستند و هم تراز کردن سطوح سنگ های طبیعی و مصنوعی که ناهموار هستند بکار می رود این محصول چسبندگی خوبی بر روی فلز و سنگ های مرطوب دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 2020 آکمی

 نام محصول: اکپوکس 2010 آکمی

 کاربرد

این محصول برای چسباندن بندها و چسباندن سنگ های طبیعی و مصنوعی ، چوب و سرامیک هایی که به صورت عمودی هستند مناسب می باشد و خیلی آسان رنگ می شود. و چسبندگی خوبی بر روی سنگ های مرطوب دارد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

اکپوکس 2010 آکمی

 نام محصول: پاک کننده سنگ آکمی

 کاربرد
این محصول کثیفی های حاصل از ساخت و ساز مانند لایه های پولیش و واکس سنگ ، لایه های نازک بتن ، روغن و گریس، دوده و لکه های قیر ، لکه های باقی مانده از رنگ های مصنوعی و همچنین گچ را از روی سنگ های طبیعی  و مصنوعی مانند مرمریت ، تراورتن ، موزائیک سیمانی ، مرمر نما ، گرانیت ، آجر اسلب ، کاشی و ظروف سفالین سنگ نما ، به طور کامل تمیز می کند.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پاک کننده سنگ آکمی

 نام محصول: پاک کننده لایه بتن آکمی

 کاربرد
این محصول یک پاک کننده قوی است که ملات ، باقیمانده های آهکی ، شوره ، لایه های سیمانی و دیگر رسوباتی که به شدت به سطوح کاشی و سنگ های طبیعی و مصنوعی چسبیده اند را تمیز می کند. این محصول برای سنگ های آهکی و دیگر سنگ های طبیعی که در مقابل اسیدها مقاوم نیستند مناسب نمی باشد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پاک کننده لایه بتن آکمی

 نام محصول: ضد عفونی کننده و تمیز کننده آکمی

 کاربرد

این محصول یک تمیز کننده با خاصیت اسیدی است که به سرعت رسوبات آهکی شدید لکه های زنگار ، رسوبات صابونی و دیگر آلودگی ها را از روی سنگ های طبیعی و مصنوعی مقاوم در برابر اسید ، کاشی ها ، پلاستیک ها و همچنین شیشه و استیل ، در آشپزخانه ها و دیگر تجهیزات و سرویس های بهداشتی ، از بین می برد. این محصول برای سنگ های آهکی و دیگر سنگ های طبیعی که در مقابل اسیدها مقاوم نیستند مناسب نمی باشد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

ضد عفونی کننده و تمیز کننده آکمی

 نام محصول: پاک کننده کریستال آکمی

 کاربرد

این محصول برای تمیز کردن روزانه آلودگی های جزئی مانند لایه های نازک روغن و گریس و ردپا از روی سنگ های طبیعی و مصنوعی پولیش شده و همچنین ظروف سفالین سنگ نما ، آجرهای لعابی و سرامیک ها ، سطح کوارتزی یا موارد مشاه کاربرد دارد پس از کار با این محصول هیچ گونه اثر و لکه ای باقی نمانده و به سرعت خشک می شود.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

پاک کننده کریستال آکمی

 نام محصول: صابون سنگ ملایم آکمی

 کاربرد

محصولی ویژه برای تمیز کردن و محافظت روزانه و منظم از سنگ های طبیعی و مصنوعی می باشد. استفاده از این محصول باعث محافظت از سنگ و حفظ ساختار و رنگ آن می شود.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

صابون سنگ ملایم آکمی

 نام محصول: ضد عفونی کننده سطح آکمی

 کاربرد

محصولی تمیزکننده و آنتی باکتریال است و برای مکان هایی که رعایت بهداشت در آن ها مهم می باشد مانند: کف ، دیوارها در حمام ها ، توالت ها ، رختکن ها و تجهیزات سونا کاربرد دارد. این محصول برای سرامیک ها ، پلاستیک ها و سنگ های طبیعی مناسب است و فقط برای مصارف صنعتی به کار می رود، همچنین دارای تایید از مرکز بهداشتی VAH می باشد.

جهت مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید.

ضد عفونی کننده سطح آکمی

تلگرام سنگ کارینو صد صنعت محصولات مرتبط با سنگ ساختمانی
اسکوپ سنگ ساختمانی

آمار بازدید

امروز: چهارشنبه 1396/06/29

بازدید این ماه:

70356 نفر

بازدید امسال:

525951 نفر

بازدید کل:

3538559 نفر

افراد آنلاین:

169 نفر

سنگ کارینو در شبکه های اجتماعی

گوگل پلاس  اینستاگرام  توییتر  فیسبوک  تبلیغات اینترنتی  Site Map  Telegram Chanel

logo-samandehi

© Copyright 2013 KarinoStone.com - All Rights Reserved by karinostone.com - Design by: karinostone.com

راهنمای خرید و فروش سنگ های ساختمانی